2010r.
Prezes Zarządu Wiktor Adam Kempiński

02 – 486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200.

tel. 22 863 18 18, 22 863 12 22

biuro@sekuritas.waw.pl